Plan połączenia PROZAP Sp. z o.o. i „KONCEPT” Sp. z o.o.

W dniu 30 sierpnia 2019, w związku z planowanym połączeniem spółek, Zarządy PROZAP Sp. z o.o. (spółka przejmująca) i „KONCEPT” Sp. z o.o. (spółka przejmowana), podpisały sporządzony przez nie i uzgodniony Plan Połączenia.

Odpowiednie dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.

Aktualności