Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu

Rada Nadzorcza PROZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, na podstawie § 27 ust. 2 pkt 1 Umowy Spółki w zw. z § 5 Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki PROZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu Spółki.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna do pobrania poniżej:

Aktualności