O nas w prasie: Nitrogen + Syngas, Ograniczanie emisji pyłu mocznika i amoniaku

W najnowszym (lipiec-sierpień 2010) wydaniu magazynu Nitrogen+Syngas ukazał się obszerny artykuł „Abatement of urea dust and gaseous ammonia emissions” na temat technologii redukcji emisji pyłu mocznika i gazowego amoniaku z wież granulacyjnych i granulatorów uwzględniający rozwiązania i osiągnięcia PROZAPu w tej dziedzinie. W artykule tym wykorzystano opracowanie PROZAPu pt. „Cleaning units: process and equipment for dust/ammonia removal from urea granulation systems (CLEANING UNIT: technologia i urządzenia do odzysku pyłu mocznika/amoniaku z systemów granulacji)”, Maria Skorupka, Czesław Kawalec, Bartosz Koletka, czerwiec 2010.

Więcej informacji na temat publikacji znajduje się w dziale „O nas w prasie”.

Aktualności