Modernizacja bez kompromisów

W trzecim kwartale 2009 pomyślnie oddano do użytku modernizowaną przez PROZAP instalację do produkcji TDI na terenie kompleksu chemicznego ZACHEM S.A. w Bydgoszczy. W projekcie inwestycyjnym mającym na celu zwiększenie wydajności do 75 tys. t/rok, PROZAP wykonał dokumentację techniczną we wszystkich branżach, a modernizacja prowadzona była na czynnej instalacji z wykorzystaniem krótkich postojów remontowych.

prozap-zachem-tdiPROZAP modernizował instalację w ścisłej współpracy z Mostostalem „Puławy” SA, pełniącym rolę Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI). PROZAP opracował projekty obejmujące wszystkie branże projektowe i etapy: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentację Dozorową, Dokumentację Powykonawczą, a w trakcie realizacji pełnione były Nadzory Autorskie.

Modernizacja prowadzona była bez zatrzymywania funkcjonującej wytwórni, przy wykorzystaniu jedynie krótkich postojów remontowych. W czasie ruchu testowego rozbudowanej instalacji TDI uzyskano gwarantowane przez PROZAP parametry techniczne, ilościowe i jakościowe produktu. Instalacja w ZACHEMie produkuje TDI, substancję chemiczną niezbędną do wytwarzania pianek poliuretanowych szeroko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle meblarskim, samochodowym, tekstylnym, kosmetycznym, a także budowlanym. „Dzięki doskonałej znajomości instalacji, z którą projektowaliśmy w 2003, modernizacja przyniosła zwiększenie produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zmniejszeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska naturalnego”, mówi Maria Skorupka, Prezes PROZAPu. „To już drugie, duże zadanie, które realizujemy dla bydgoskiego ZACHEMu. Za pierwszy etap rozbudowy tej wytwórni otrzymaliśmy I Nagrodę w konkursie Modernizacja Roku 2003.”

Aktualności