Konferencja Granulacja 2009

Firma PROZAP we współpracy z Instytutem Nawozów Sztucznych, SiTPChem Puławy oraz Politechniką Łódzką zorganizowała w Puławach konferencję poświęconą tematowi granulacji. Spotkanie zgromadziło najwybitniejszych ekspertów z całego kraju, reprezentujących placówki naukowe i zakłady przemysłowe.

VIII Ogólnopolskie Sympozjum „GRANULACJA 2008 – STAN TECHNIKI ORAZ NOWE ZASTOSOWANIA PROCESÓW I APARATURY DO GRANULACJI”.

Granulacja, jest ważnym etapem technologii wytwarzania lub przetwarzania produktów, szeroko stosowana w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, surowców mineralnych, paliw, materiałów wybuchowych oraz procesach uzyskiwania surowców do zastosowania gospodarczego z odpadów lub kompaktowania.

Konferencja odbyła się 22-24 października 2008 r w hotelu PRIMA w Puławach i zgromadziła ponad stu przedstawicieli wiodących w temacie granulacji uczelni wyższych, jednostek badawczo rozwojowych a także liczących się zakładów produkcyjnych:

 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Warszawska,
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Politechnika Opolska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Politechnika Szczecińska,
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
 • Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie,
 • Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach
 • Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • PROZAP Sp. z o.o. w Puławach,
 • Zakłady Chemiczne w Tarnowie-Mościcach,
 • Zakłady Chemiczne LUBOŃ obecnie LUWENA SA,
 • Zakłady Chemiczne „Siarkopol”,
 • Zakłady Chemiczne POLICE,
 • ANWIL SA,
 • Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna SA”,
 • Gdańskie zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY SA,
 • FOSFAN SA Szczecin,
 • KGHM Polska Miedź SA Lubin,
 • Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA,
 • INCO-VERITAS SA Warszawa Zakład w Suszu
 • ZA „Puławy” SA

Aktualności