Expochem 2012

Spółka PROZAP uczestniczyła w targach i konferencji Expochem 2012. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 29 lutego – 1 marca 2012 r. w katowickim Spodku i zgromadziło najważniejsze przedsiębiorstwa polskiej chemii.
Obok puławskiego biura projektowego w części wystawienniczej swoje produkty i usługi prezentowało wielu dystrybutorów surowców i półproduktów chemicznych, dostawców energii, rozwiązań z dziedziny ochrony środowiska, sprzętu, aparatury, analityki i systemów utrzymania ruchu, logistyki, bezpieczeństwa, transportu, spedycji, magazynowania, rozwoju technologii produkcji i innowacji w przemyśle chemicznym.

Program Expochem, oprócz targów, obejmuje również cykl konferencji, na których poruszane są kluczowe zagadnienia dotyczące przemysłu chemicznego. W tym roku sesje i panele dyskusyjne poświęcone różnorodnej tematyce trwały łącznie 26 godzin i skupiły wielu słuchaczy.

– Tego typu impreza jest okazją i doskonałym miejscem do przeprowadzenia debat naukowo-technicznych, spotkań biznesowych firm i instytucji, stowarzyszeń branżowych i liderów przemysłu chemicznego. To miejsce nawiązywania nowych kontaktów i zainteresowania partnerów zagranicznych polskim rynkiem chemii. PROZAP już po raz piąty czynnie uczestniczy w imprezie, prezentując swoje usługi. W tym roku obserwujemy wyraźne ożywienie i wzrost zainteresowania np. technologiami z dziedziny ochrony środowiska – mówi p. Urszula Pasternacka, dyrektor ds. zarządzania projektami w spółce PROZAP.

Aktualności