Expochem 2010

Firma PROZAP brała udział w III Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM, które odbyły się w dniach 23-25 lutego 2010 r. w Katowicach. Stoisko firmy cieszyło się zainteresowaniem partnerów krajowych i zagranicznych.

Prezentacje PROZAPu dotyczące świadczenia kompleksowych usług projektowych w obszarze chemii i ochrony środowiska wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko wśród firm lokalnych, ale i zagranicznych. W ramach Misji Francuskiego Przemysłu Chemicznego, PROZAP wziął udział w szeregu spotkań z przedstawicielami firm takich jak: CMI Enterprise, CEPIC, CELCIUS sas, COURBON, MECA INOX, Rousselet Robatel, H+VALVES oraz GUICHON VALVES (m.in. producenci wyposażenia instalacji chemicznych).

PROZAP uczestniczył również w sesjach Międzynarodowej Konferencji EXPOCHEM 2010, której tegoroczna edycja dotyczyła ważnych tematów, np.:

  • Dokąd zmierza polska chemia? Stan przemysłu chemicznego, stan rozwoju, strategia, prywatyzacja
  • Kataliza i katalizatory w przemyśle chemicznym
  • Procesy gospodarcze określające ścieżki wyjścia z kryzysu a polski przemysł chemiczny
  • Wymiana ciepła w technologii chemicznej

Oficjalna strona imprezy: http://www.expochem.pl

Aktualności