O nas w prasie: Nitrogen + Syngas, Ograniczanie emisji pyłu i amoniaku z wież granulacyjnych saletry amonowej

W dniach 1-2 czerwca 2022 r. przedstawiciele PROZAP wzięli udział w IX Kongresie Polska Chemia, zorganizowanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, który odbył się na terenie Cukrowni Żnin. Wydarzenie zgromadziło liczne grono przedstawicieli świata biznesu i nauki, a także organizacje branżowe i największe firmy polskiego sektora chemicznego oraz międzynarodowe spółki działające na polskim rynku. Głównym tematem rozmów były aktualne wyzwania oraz zwrócenie uwagi na konieczność zacieśnienia współpracy podmiotów profesjonalnych ze światem nauki – z korzyścią dla przedsiębiorców, pracowników a w konsekwencji odbiorców produktów.

Prezes Zarządu PROZAP sp. z o.o. dr Arkadiusz Sułek wziął udział w panelu eksperckim dotyczącym inwestycji, innowacji oraz współpracy. Podzielił się w nim wiedzą o zarządzaniu wyspecjalizowanym biurem projektowym jakim jest PROZAP oraz o zależnościach występujących pomiędzy dostawcą technologii a inwestorem oraz praktycznych aspektach dotyczących innowacji, inwestycji i nowych technologii. Wskazał również na rosnącą rolę oraz konieczność poszukiwania nowych źródeł wodoru i energii elektrycznej, a także dążenia do zeroemisyjności i Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W swoim wystąpieniu wyjaśnił także najważniejsze zasady dotyczące skutecznego finansowania projektów przemysłowych.

„Liczne rozmowy z partnerami biznesowymi oraz zainteresowanie stoiskiem PROZAP wskazują, że Spółka jest stabilnym, wiarygodnym i liczącym się partnerem na tak wymagającym sektorze rynku, jakim jest projektowanie obiektów przemysłowych na rzecz branży chemicznej”, mówi prezes Arkadiusz Sułek. „Kongres Polska Chemia – w tym roku wreszcie w długo wyczekiwanej formie stacjonarnej, umożliwiającej bezpośrednie spotkania – to doskonała okazja do budowania długofalowych relacji biznesowych ze wszystkimi uczestnikami naszej części rynku przemysłowego”, dodaje prezes Sułek.

Aktualności