Brak niezgodności – odnowienie certyfikatu ISO 9001: 2008

Firma PROZAP otrzymała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z najnowszym wydaniem normy ISO 9001:2008 w zakresie „Projektowanie i modernizacja obiektów przemysłu chemicznego, budownictwa ogólnego i komunalnego, pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji i organizacja dostaw.”

„System zarządzania jakością funkcjonuje w naszej firmie od 24 listopada 1998 i już po raz piąty przeszliśmy pomyślnie proces re-certyfikacji”, mówi Henryka Bałabuch-Radtke, Pełnomocnik Zarządu i Kierownik Systemu Zarządzania Jakością.

Audytorzy z SGS Polska nie tylko nie stwierdzili żadnej niezgodności, ale nawet podkreślili w raporcie z audytu ponadprzeciętną sprawność działania w wielu aspektach, np. skuteczne zarządzanie firmą w ostatnich latach (2008-2009), mimo światowego kryzysu gospodarczego.

„Zdajemy sobie sprawę, że każdy system można jeszcze udoskonalić, ale pozytywna ocena naszej organizacji, na którą zapracowała cała nasza załoga, pozwala mieć uzasadnioną nadzieję na dalszy, stabilny rozwój firmy”, podkreśla pani Henryka Bałabuch-Radtke.

prozap-iso-cert-2008-pl

Aktualności